01

Algemene voorwaarden

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, voert DANIEL ROELS ONTWERP de werkzaamheden uit onder de volgende bepalingen.

02

Aanvullende voorwaarden
GEO

Indien de opdracht (deels) uit GIS-werkzaamheden bestaat (GEO), zijn hierop behalve de Algemene Voorwaarden, ook de voorwaarden “DNR2011 herzien” van toepassing. Daar waar de Algemene Voorwaarden en de “DNR2011 herzien” elkaar tegenspreken, is in de offerte vastgelegd welke voorwaarden van toepassing zijn.