Logo DANIEL ROELS ONTWERP

DANIEL ROELS ONTWERP

Waar
info en grafisch
samenkomen

Infographic | praatplaat | datavisualisatie

Combineer informatie en grafisch ontwerp in een infographic, praatplaat of datavisualisatie om complexe materie toegankelijk te maken.

Sommige zaken moet je niet willen uitleggen in woorden alleen, die moet je laten zien! Grafisch ontwerp maakt complexe inhoud veel toegankelijker dan dat teksten alleen zouden kunnen.

DANIEL ROELS ONTWERP maakt heldere infographics, praatplaten en datavisualisaties, die u helpen om meer inzicht te krijgen in uw data of vraagstuk. En die u in staat stellen uw boodschap overtuigend te presenteren aan uw doelgroep.

Dat kan een praatplaat zijn om een technisch ogend verkeersontwerp veel toegankelijker te maken. Of een infographic die de stikstofproblematiek helder uiteenzet. Of een datagrafiek die trends en patronen in uw data zichtbaar maakt.

Bij de visualisaties die ik ontwerp, combineer ik mijn creativiteit met mijn inhoudelijke en technische achtergrond. Het stelt me in staat om visualisaties te ontwerpen die uw boodschap op een passende manier in beeld brengen.