Logo DANIEL ROELS ONTWERP

DANIEL ROELS ONTWERP

GIS-analyse verkiezingen Deventer

Waar wonen de kiezers in Deventer?

Klant
Eigen werk
.
Klantvraag
Waar wonen de kiezers in Deventer?
.
Gebruikte tools

QGIS
ArcGIS Pro
Excel
.
Categorieën

GIS, bereikbaarheid

De uitdaging
Waar wonen de kiezers van de gemeenteraadsverkiezingen die de politieke partijen in Deventer aan de overwinning hebben geholpen? En valt er een patroon te ontdekken in de geografische spreiding van de stemmers? Het antwoord op die vragen probeer ik iedere vier jaar te beantwoorden met een GIS-analyse. 
.
Geleverd
Een kaart die bij benadering de herkomst van de kiezers in beeld brengt. Daarbij onderscheid makend naar de grootste partij per stembureau en ook de ruimtelijke spreiding van de kiezers per politieke partij.

GIS-kaart voor Deventer met de grootste politieke partij per stembureau

Resultaat

Als iedere kiezer bij het dichtstbijzijnde stembureau zijn stem zou zijn gaan uitbrengen, toont deze kaart bij benadering waar de kiezers wonen. Voor elk stembureau bereken ik welk invloedsgebied te voet, per fiets of auto het dichtstbij is. Dat gebied bestempel ik als het kiesdistrict voor dat stembureau. Door aan elk invloedsgebied de uitslag te koppelen en visueel te maken op kaart, worden ruimtelijke patronen in het stemgedrag zichtbaar.

De resultaten zijn ook terug te vinden op het kennisportaal van de Gemeente Deventer.