Logo DANIEL ROELS ONTWERP

DANIEL ROELS ONTWERP

GIS-update RVM-netwerk Rijkswaterstaat

Een betrouwbaar netwerk om Regionaal Verkeersmanagement op te baseren

Klant
Rijkswaterstaat
Uitgevoerd tijdens vorig dienstverband
.
Klantvraag
GIS-actualisatie RVM-netwerk
.
Gebruikte tools

ArcMap
.
Categorieën

GIS, bereikbaarheid

De uitdaging
Voor Rijkswaterstaat heb ik, vanuit mijn vorige werkgever DAT.Mobility, de GIS-actualisatie van het Regionaal Verkeersmanagement (RVM) netwerk verzorgd (versies 2.2 en 2.3). Mijn rol was in de eerste plaats het opsporen van geometrische verschillen tussen RVM en het nationaal wegenbestand (NWB). Vervolgens heb ik beoordeeld of deze verschillen in het nieuwe RVM-netwerk moesten worden verwerkt. Dit voorstel met te wijzigen wegvakken, heb ik voorgelegd aan de betrokken wegbeheerders in het land. Naast regionale diensten RWS en provincies, waren dat ook de grotere gemeenten. Tot slot heb ik het nieuwe RVM-netwerk in GIS opgebouwd.

Naast GIS-vaardigheden voor het bewerken van de geo-data, kwam mijn achtergrond als planoloog goed van pas. Zowel bij het formuleren van het voorstel, als bij de afstemming hierover met de betrokken wegbeheerders.

.
Geleverd
Een betrouwbaar GIS-netwerk met het geactualiseerde Regionaal Verkeersmanagement netwerk voor zowel 2016 als 2017. Dit GIS-netwerk vormt de basis voor de Regionaal Verkeersmanagement besluiten die de wegbeheerders nemen.

Resultaat

Door gebruik te maken van databewerking en analyse in GIS, heb ik de verschillen in geometrie tussen het huidige RVM-netwerk en het nieuwe nationaal wegenbestand (NWB) opgespoord. Vanuit mijn planologische achtergrond heb ik voor alle locaties waar er een verschil in geometrie optrad, beoordeeld of dit in het nieuwe RVM diende te worden opgenomen of niet. Door een gestructureerde werkwijze, heldere communicatie richting zowel Rijkswaterstaat (opdrachtgever) als wegbeheerders en inzichtelijke kaartbeelden, is een resultaat gepresenteerd dat in beide jaren in lijn met mijn voorstel is vastgesteld.