Logo DANIEL ROELS ONTWERP

DANIEL ROELS ONTWERP

Omgevingswet beleid Arnhem in GIS

Door beleid letterlijk op de kaart te zetten, wordt de samenhang tussen beleidsterreinen zichtbaar

Klant
Gemeente Arnhem
.
Klantvraag

Bestaande beleidsdocumenten vertalen naar GIS
.
Gebruikte tools

ArcMap
Python script
.
Categorieën

GIS, planologie, Omgevingswet

De uitdaging
Vooruitlopend op de komst van de Omgevingswet, wilde Gemeente Arnhem al haar bestaand beleid van de fysieke leefomgeving letterlijk op de kaart zetten. In de eerste plaats om goed voorbereid te zijn op het omgevingsplan. Maar ook om binnen de eigen organisatie optimaal gebruik te maken van de voordelen die kaartgericht werken biedt. 

Aan DANIEL ROELS ONTWERP de vraag om het analoge beleid van de fysieke leefomgeving (130+ pdf-rapporten) te vertalen naar digitale werkingsgebieden in GIS. Het gaat daarbij zowel om de inhoudelijke (planologische) beoordeling of een beleidsnota geschikt is om op kaart te worden gezet, als om het feitelijk digitaliseren van de werkingsgebieden en de bijbehorende database in GIS. En omdat de werkingsgebieden zowel intern als extern gebruikt moeten kunnen worden in een kaartviewer, is een gebruiksvriendelijke structuur van de database daarbij ook belangrijk.
.
Geleverd
Digitale werkingsgebieden in GIS voor alle beleidsdocumenten van de fysieke leefomgeving. Hierdoor kan het beleid centraal worden beheerd en intern worden ontsloten vanuit een kaartviewer. Beleid wordt daardoor niet alleen sneller vindbaar, maar ook kunnen overlap en grensconflicten tussen beleidsterreinen inzichtelijk worden gemaakt. Dit stelt de gemeente in staat om al het beleid in samenhang te bekijken en aanpassingen door te voeren waar dat nodig is. Nadat de gemeente de juridische regels aan de werkingsgebieden heeft gekoppeld, worden deze werkingsgebieden ondergebracht in het nieuwe omgevingsplan.

Resultaat

"Met name in de gemeentelijke organisatie zijn we altijd op zoek naar het spreekwoordelijke schaap met de vijf poten; in Daniël Roels hebben we die gevonden! Daniël heeft de vakgroep Ruimtelijk Juridische Zaken van de Gemeente Arnhem ruim twee jaar ondersteund bij het aanmaken van werkingsgebieden Monumentale Panden, het bedenken, scripten en uitvoeren van een complexe GIS-analyse om te komen tot werkingsgebieden voor de kapvergunning, en het naar GIS vertalen van al de bestaande beleidsdocumenten. Dit alles ter voorbereiding op het komende omgevingsplan onder de Omgevingswet. Met name voor het in kaart brengen van de bestaande beleidsdocumenten is veel meer nodig dan alleen technische kennis van GIS-software. Juist de planologische achtergrond van Daniël bleek onmisbaar in het interpreteren van het beleid, het kunnen communiceren met de betreffende makers van het beleid, en het begrip van hoe de gebruiker straks wil omgaan met de informatie. Daniël combineert deze kennis en kunde en is ook nog eens daadkrachtig en voortvarend in de uitvoering. Zowel inhoudelijk als op persoonlijk vlak is Daniël een zeer gewaardeerde tijdelijke collega geweest. Van harte aanbevolen!"
Gijs Koedam
Coördinator digitale aspecten Omgevingswet / GIS specialist, Gemeente Arnhem