Logo DANIEL ROELS ONTWERP

DANIEL ROELS ONTWERP

Digitalisering monumenten Arnhem in GIS

Meer inzicht in de begrenzing van monumenten door adreslocaties te vertalen naar werkingsgebieden

Klant
Gemeente Arnhem
.
Klantvraag
Monumenten vertalen naar werkingsgebieden in GIS
.
Gebruikte tools

ArcMap
.
Categorieën

GIS, planologie, Omgevingswet

De uitdaging
Gemeente Arnhem telt ongeveer 1500 monumenten. Van kleine objecten zoals lantaarns en hekwerken, tot grote objecten zoals panden, bruggen, landgoederen of parken. Om te achterhalen waar de grens loopt van het beschermde object, diende tot nu toe de redengevende beschrijving in de gemeentelijke monumentenverordening te worden gelezen. Een kaart waarop alle begrenzingen staan afgebeeld, ontbrak. Om de monumenten veel toegankelijker te maken, heeft de gemeente DANIEL ROELS ONTWERP gevraagd om alle monumenten te vertalen van adreslocaties (punten) naar een GIS-kaart met werkingsgebieden (vlakken). 
.
Geleverd
Werkingsgebieden op een GIS-kaart met een exacte begrenzing voor alle rijks- en gemeentelijke monumenten, waardoor de gemeente in staat is om wijzigingen en het beheer rond monumenten efficiënter in te richten.

Resultaat

In samenwerking met de afdeling Erfgoed is elk monument vertaald naar een werkingsgebied in GIS. De redengevende beschrijving van de monumentenverordening was leidend voor het bepalen van de exacte begrenzing. In de meeste gevallen betekende dit dat een perceel of pandvlak moest worden opgeknipt om tot het gewenste werkingsgebied te komen.

De digitale GIS-kaart met alle monumenten, vervangt inmiddels de oude administratieve database. De beleidsmaker kan nu zelf wijzigingen doorvoeren aan een monument via een online kaartviewer. Deze wijzigingen worden automatisch opgeslagen in de GIS-database, die door de GIS-afdeling centraal wordt beheerd.