Logo DANIEL ROELS ONTWERP

DANIEL ROELS ONTWERP

Bereikbaarheidsanalyse Druten in GIS

Een GIS-analyse toont welke maatregel de beste bereikbaarheid oplevert voor fietsers en voetgangers

Klant
Goudappel
.
Klantvraag

GIS-bereikbaarheidsanalyse voetgangers en fietsers
.
Gebruikte tools

ArcMap
ArcGIS Pro
.
Categorieën

GIS, bereikbaarheid

De uitdaging
Gemeente Druten was bezig met een herinrichting van een centrumlocatie waarbij voet- en fietsinfrastructuur gaat wijzigen. Om te kunnen onderbouwen welke infrastructuurvariant het beste scoort op voetgangers- en fietsbereikbaarheid, heeft adviesbureau Goudappel aan DANIEL ROELS ONTWERP gevraagd hiervoor de bereikbaarheidsanalyse in GIS, het kaartmateriaal en cijfermatige onderbouwing te verzorgen.
.
Geleverd
Heldere kaartbeelden met cijfermatige onderbouwing (adressen binnen bereik) stellen de gemeente in staat om tot een weloverwogen en onderbouwde keuze voor een voorkeursvariant te komen.

Resultaat

Inzichtelijke kaarten, gecombineerd met cijfermatige onderbouwing qua aantal adressen binnen bereik, bieden de bouwstenen voor een weloverwogen besluit over de inrichting van de centrumlocatie. Verschilkaarten laten zien wat het effect van de variant is ten opzichte van de referentie. Een aparte tabel met aantal adressen per reistijdklasse, onderbouwt dit cijfermatig. Desgewenst kan er bij het aantal adressen binnen bereik ook nog onderscheid worden gemaakt naar functies als wonen, kantoren, winkels, onderwijs, gezondheidszorg et cetera.