Logo DANIEL ROELS ONTWERP

DANIEL ROELS ONTWERP

Van geo-data
naar informatie
en inzicht

GIS bewerking | GIS analyse | GIS visualisatie

Onderbouw uw geo-vraagstuk met betrouwbare cijfers en krijg inzicht in ruimtelijke verbanden met behulp van een geografisch informatiesysteem (GIS).

Door geo-data op een kaart te zetten, worden ruimtelijke verbanden goed zichtbaar. Met een GIS-analyse kunt u uit die data nieuwe informatie afleiden. En dat kan weer leiden tot nieuwe inzichten en richting geven aan uw handelen.

DANIEL ROELS ONTWERP levert GIS-ondersteuning aan overheden en marktpartijen die inzicht of onderbouwing nodig hebben voor een ruimtelijk vraagstuk.

Bijvoorbeeld door als GIS-tekenaar de werkingsgebieden voor het omgevingsplan of de omgevingsvisie te digitaliseren in GIS, in het kader van de Omgevingswet. Of door een bereikbaarheidsanalyse voor voetgangers of fietsers uit te voeren die u helpt om de beste infrastructuurvariant te vinden.

Bij de GIS-studies die ik uitvoer, maak ik dankbaar gebruik van mijn planologische achtergrond en affiniteit met grafisch ontwerp. Het stelt me in staat de brug te slaan tussen beleidsmakers, GIS-specialisten en de eindgebruiker. Met als resultaat een inzichtelijk en toegankelijk eindproduct dat aansluit op uw doelgroep.