Logo DANIEL ROELS ONTWERP

DANIEL ROELS ONTWERP

Topografische wandkaart Regio Twente

Vind snel je weg in Regio Twente met een functionele topografische kaart

Klant
Regio Twente
Uitgevoerd tijdens vorig dienstverband
.
Klantvraag
Cartografisch ontwerp wandkaart Regio Twente
.
Gebruikte tools

ArcMap
.
Categorieën

GIS, cartografie

De uitdaging
Voor Provincie Overijssel en Regio Twente heb ik, vanuit mijn vorige werkgever Goudappel, meerdere GIS-projecten uitgevoerd, waaronder het cartografisch ontwerp van een kaart van de Regio Twente op A0-formaat. De kaart diende functioneel te zijn met de nadruk op de hoofdwegenstructuur en woonkernen.
.
Geleverd
Een functionele wandkaart in drukwerk kwaliteit, met de hoofdinfrastructuur nadrukkelijk in beeld. Door gebruik te maken van intuïtieve kleuren en symbolen, is de kaart eenvoudig en snel te doorgronden, waardoor raadplegen van de legenda tot een minimum kan worden beperkt.

Topografische kaart van Regio Twente

Resultaat

Regio Twente wilde een topografische wandkaart op A0-formaat, die zij tijdens werkoverleggen kon inzetten. En dan met name om snel de hoofdwegenstructuur te kunnen opzoeken. Daarom heb ik gebruikgemaakt van intuïtieve kleuren voor rijks- en provinciale wegen. De ondergrond is bewust rustig gehouden, zodat de meeste aandacht uitgaat naar de infrastructuur en de woonkernen die door die infrastructuur worden ontsloten.