Logo DANIEL ROELS ONTWERP

DANIEL ROELS ONTWERP

Een beter verhaal
met de juiste onderbouwing
en visualisatie

Planoloog | GIS-specialist | Cartograaf | Grafisch ontwerper

DANIEL ROELS ONTWERP is een bureau in Deventer dat GIS-analyses en visualisaties gebruikt om inzicht en draagvlak te creëren voor uw verhaal.

Bureau folder van DANIEL ROELS ONTWERP in Deventer

Door inhoud, techniek en vorm te combineren, creëer ik een verhaal dat staat als een huis en toegankelijk is voor uw doelgroep.

Mensen zijn visueel ingesteld. Voor de meesten van ons is het eenvoudiger als informatie in beelden wordt verteld in plaats van in tekst. Ook binnen overheden en adviesbureaus worden visualisaties daarom steeds belangrijker. Zowel voor het onderbouwen en verkrijgen van inzicht als voor het communiceren van beleid of advies naar buiten toe.

Deze tendens naar beeldend en kaartgericht werken, vraagt om een ontwerper die de taal spreekt van zowel de beleidsmaker als de GIS-specialist en vormgever. Iemand die bovendien de eindgebruiker centraal stelt, zodat het resultaat toegankelijk is voor een breed publiek.

Vanuit mijn eigen onderneming DANIEL ROELS ONTWERP ondersteun ik overheden en adviesbureaus bij het onderbouwen en visualiseren van ruimtelijk beleid of advies. Mijn kracht zit niet alleen in mijn deskundigheid als planoloog en GIS-specialist, maar ook in het kunnen doorgronden van uw doelgroep en mijn creatieve vermogen om daar de beste vorm bij te vinden. Soms is dat in tekst, maar vaak in visualisaties.

Bureau portfolio van DANIEL ROELS ONTWERP

Klantervaring

Mijn klanten bepalen of ik goed werk lever. Ik werk samen met klanten in zowel de publieke als commerciële sector, voornamelijk in het oosten van het land. Dit is wat zij over mij zeggen.

Gijs Koedam

Coördinator digitale aspecten Omgevingswet / GIS specialist, Gemeente Arnhem

Met name in de gemeentelijke organisatie zijn we altijd op zoek naar het spreekwoordelijke schaap met de vijf poten; in Daniël Roels hebben we die gevonden! Daniël heeft de vakgroep Ruimtelijk Juridische Zaken van de Gemeente Arnhem ruim twee jaar ondersteund bij het aanmaken van werkingsgebieden Monumentale Panden, het bedenken, scripten en uitvoeren van een complexe GIS-analyse om te komen tot werkingsgebieden voor de kapvergunning, en het naar GIS vertalen van al de bestaande beleidsdocumenten. Dit alles ter voorbereiding op het komende omgevingsplan onder de Omgevingswet.

Met name voor het in kaart brengen van de bestaande beleidsdocumenten is veel meer nodig dan alleen technische kennis van GIS-software. Juist de planologische achtergrond van Daniël bleek onmisbaar in het interpreteren van het beleid, het kunnen communiceren met de betreffende makers van het beleid, en het begrip van hoe de gebruiker straks wil omgaan met de informatie. Daniël combineert deze kennis en kunde en is ook nog eens daadkrachtig en voortvarend in de uitvoering. Zowel inhoudelijk als op persoonlijk vlak is Daniël een zeer gewaardeerde tijdelijke collega geweest. Van harte aanbevolen!
Bekijk project → 

.


Michel Rijke

Bestuursadviseur Ruimte, Gemeente Arnhem

Daniël heeft ons geweldig geholpen met het digitaal beschikbaar stellen van onze Omgevingsvisie als GIS-kaart. Het was een uitdagende vraag: onze globale visiekaart uit de omgevingsvisie één op één vertalen in een GIS omgeving. Waarbij het kaartbeeld zoveel mogelijk bij het origineel moest blijven. En dat is gelukt. Voor mijn gevoel zijn hier de grenzen opgezocht wat er technisch mogelijk is qua vormgeving en techniek. Daniëls technische kennis en kunde gecombineerd met zijn inhoudelijke achtergrond zijn daarbij erg waardevol gebleken. Het is een prettige samenwerking geweest met een mooi resultaat.
Bekijk project → 
.


Patrick van der Graaff

Eigenaar en adviseur bij adviesbureau GraaffTraffic

In samenwerking met GraaffTraffic heeft Daniël Roels Ontwerp voor de Gemeente Schiedam het parkeerverwijssysteem in kaart gebracht. Voor de huidige situatie en een aantal toekomstscenario’s dienden alle locaties van parkeerverwijsborden inzichtelijk te worden gemaakt. Zijn verkeerskundige achtergrondkennis en gevoel voor heldere en mooie kaarten, hebben geresulteerd in een serie mooie en functionele kaarten die goed zijn ontvangen door de gemeente. Wij kunnen Daniël van harte aanbevelen.
Bekijk project → 

.


Danny van Beusekom

Adviseur Verkeer, Parkeren en Locatieontwikkeling, adviesbureau Goudappel

DANIEL ROELS ONTWERP heeft meegewerkt aan een visualisatie/ontwerp van een parkeerterrein in Veenendaal. In korte tijd is een goed gevisualiseerd ontwerp opgeleverd, wat bijgedragen heeft aan het besluit over de uiteindelijke vormgeving. Ik ben zeer positief over de professionele werkwijze van Daniël Roels: oog voor detail, goed ontwerp en een prettige samenwerking!
Bekijk project → 

Over mij

Wie is Daniël Roels, wat is mijn onderscheidend vermogen en wat heeft u daaraan, wat zijn mijn drijfveren en hoe ga ik te werk? U leest het hieronder.

Daniël Roels

Carrière

Visualisaties vormen de rode draad in mijn carrière. Niet alleen vanwege mijn passie voor grafisch ontwerp, maar ook vanuit de overtuiging dat het meer inzicht en draagvlak oplevert.

.
Planologie

Het analyseren en verbeelden van ruimtelijke vraagstukken is waar ik energie van krijg. Daarom ben ik planologie gaan studeren aan de Universiteit van Amsterdam. In 1999 ben ik begonnen als planoloog bij ruimtelijk adviesbureau De Lijn in Amsterdam. Eind 2000 ben ik als planoloog gaan werken bij ruimtelijk en verkeerskundig adviesbureau Goudappel in Deventer. 

.
GIS en cartografie

Omdat ik meer inzicht wilde krijgen in de achterliggende data en onderbouwing van ruimtelijke vraagstukken, heb ik in 2004 de overstap gemaakt naar geografische informatiesystemen (GIS). Vanaf dat moment ging ik mijn ruimtelijke boodschap via geo-data en cartografie communiceren.

.
GIS-trainer

Ik spreek zowel de taal van de beleidsmaker/adviseur als die van de GIS-specialist. Daarom heb ik tien jaar lang de interne GIS-cursus voor adviseurs verzorgd binnen de Goudappel Groep.

.
Daniël Roels Ontwerp

Om visualisaties nog breder in te kunnen zetten als communicatiemiddel, ben ik in 2017 voor mijzelf begonnen met DANIEL ROELS ONTWERP.

Door mijn inhoudelijke achtergrond spelen mijn visualisaties zich vaak af op het grensvlak tussen inhoud, techniek en vorm. Meestal binnen het domein van de fysieke leefomgeving. Van GIS-analyse of cartografische kaartopmaak tot datagrafieken en infographics.

USP en UBR

Wat is mijn onderscheidend vermogen en wat heeft u daaraan?

Unique selling point (USP)

Ik verenig 4 rollen in één persoon; het stelt me in staat om voor ieder vraagstuk de juiste keuzes te maken.

  • Als planoloog heb ik gevoel voor ruimtelijke vraagstukken en de belangen van stakeholders.
  • Als GIS-specialist weet ik die inhoud te onderbouwen en inzichtelijk te maken met betrouwbare geo-data en GIS-analyses.
  • Als cartograaf weet ik die geo-data op een inzichtelijke en hanteerbare manier te visualiseren.
  • En als grafisch ontwerper weet ik een aansprekende vorm te vinden die aansluit bij uw doelgroep.

Unique buying reason (UBR)

Als overheid of adviesbureau wilt u kunnen bouwen op een professional die nauwkeurig en gestructureerd werkt, afspraken nakomt en op tijd levert. Die open communiceert en tegelijk ook kritisch en vasthoudend is om het beste resultaat naar boven te halen.

Iemand die bovendien een verbinding kan maken tussen beleidsmaker / adviseur, technisch specialist en eindgebruiker. Dat levert niet alleen efficiëntere, maar ook betere resultaten op.

Ik heb jarenlange ervaring met overheden, adviesbureaus en ondernemers, zowel in project- als detacheringsverband.

Werkwijze

Elk project is uniek en vraagt om een persoonlijke benadering. In een vrijblijvend gesprek kijken we of er van beide kanten een klik is. Wanneer we besluiten om met elkaar in zee te gaan, dan mag u het volgende van mij verwachten.

Ik ben open

Ik geef van tevoren duidelijk aan wat ik wel en niet kan, zodat het helder is wat u van mij kunt verwachten. Ook tijdens het proces houd ik u op de hoogte van mijn vorderingen.

.
Ik werk nauwkeurig

Door mijn oog voor detail en nauwkeurige manier van werken, zorg ik voor een eindresultaat dat er verzorgd uitziet en waar u op kunt bouwen.

.
Ik respecteer planning en budget

Door mijn gestructureerde manier van werken, ben ik gewend om mijn planning te halen en binnen budget te blijven. Mocht dat onverhoopt niet lukken, dan trek ik daarover tijdig aan de bel voordat ik de werkzaamheden uitvoer.

.
Ik kijk over grenzen heen

Door mijn creatieve en tegelijk inhoudelijke en technische karakter, weet ik een passende oplossing te vinden waardoor uw (ruimtelijke) boodschap beter tot zijn recht komt.

.
Ik stel de gebruiker centraal

Door vanaf dag één de eindgebruiker centraal te stellen, zorg ik ervoor dat uw boodschap ook daadwerkelijk aansluit bij het kennisniveau van uw beoogde doelgroep(en).