Logo DANIEL ROELS ONTWERP

DANIEL ROELS ONTWERP

De diensten van DANIEL ROELS ONTWERP zijn afgebeeld in drie monitoren met GIS, cartografie en grafisch ontwerp

Uw boodschap beter in beeld

DANIEL ROELS ONTWERP analyseert en visualiseert complexe (ruimtelijke) vraagstukken en boodschappen. Met behulp van een geografisch informatiesysteem (GIS), cartografie en grafisch ontwerp breng ik uw verhaal beter in beeld.

Dienst Geo: GIS-bereikbaarheidsanalyse

Geo

Bewerking en analyse van geo-data in een geografisch informatiesysteem (GIS). Van omgevingsplan of omgevingsvisie binnen de Omgevingswet tot ruimtelijke vraagstukken op het grensvlak van planologie en GIS.

Dienst Carto: cartografie voor omgevingsvisie kaart

Carto

Kaartvisualisatie op maat voor drukwerk of digitale toepassingen. Van functionele topografische of thematische kaart tot artistieke overzichtskaart van uw studiegebied of evenemententerrein.

Dienst Grafisch: infographic over stikstof bundelt informatie en grafisch ontwerp

Grafisch

Vertaling van complexe inhoudelijke informatie naar toegankelijke en aansprekende visualisaties, afgestemd op het kennisniveau van uw doelgroep. Van infographic of praatplaat tot datagrafiek.